(Hamar Dagblad)

– Det går godt med næringslivet og husholdningene i Innlandet, sier konsernsjef Richard Heiberg, og nyter utsikten utover Mjøsa og Innlandet fra toppkontoret i SpareBank 1 Østlandets hovedkontor i Hamar.

Ny rekord

At det er gode tider gjenspeiles også i halvårstallene fra banken. Første halvår har banken et overskudd på 1.227 millioner kroner etter skatt, en økning på 497 millioner kroner fra samme periode i fjor.

– Svært gode resultater. Det er ny rekord. Vi har aldri hatt et så godt halvårsresultat, konstaterer Heiberg.

– Hva tenker du om det?

– Hyggelig. Vi er blitt en større bank og vi når målsettingene våre, sier Heiberg, som er spesielt stolt over at egenkapitalavkastningen har økt fra 11,4 til 16,9 prosent.

– Det er noen grunner til det gode resultatet som ikke går direkte på bankdriften. Vi gjennomførte i første kvartal transaksjonen knyttet til nedsalget i Fremtind Forsikring. Salgssummen på 1,7 milliarder ble delt ut som utbytte til bankene, og i vårt regnskap ble det en effekt på 291 millioner kroner. Den drar opp mye.

Men han er også fornøyd med resultatene fra bankdriften.

Banken opplever en god vekst i utlån. De siste 12 månedene har Sparebank 1 Østlandet økt utlånene med 8,8 milliarder kroner, en vekst på 6,5 prosent.

– Veksten er noe lavere enn på samme tid i fjor (9 prosent). Det er fortsatt en beinhard konkurranse om gode boliglån. Men da vi tok rentehevingen på våren så økte vi litt mindre enn de andre bankene. Også dreiet vi fokus vekk fra Oslo-gryta og mot Akershus og Innlandet, hvor vi har hatt en bra vekst. I annet kvartal var vi tilbake til vekstambisjonene våre, som er rundt 8-9 prosent, sier Heiberg.

– Og vi har bra vekst i innskudd. De siste 12 måneden ble det på 9,5 prosent, mot 6 i fjor. Folk er fortsatt flinke til å spare i banken.

– I tillegg har vi fått en del nye, større kunder i kommunesektoren. I årsskiftet fikk vi Skedsmo kommune, som skal fusjonere med nabokommunene i årsskiftet. Også fikk vi Kongsvinger og Elverum som nye kommuner i Hedmark.

– Hva kan du lese ut av tallene om den økonomiske stoda i Innlandet?

– Vi ser at det går bra i Innlandet. Næringslivet går bra, med høy aktivitet og lav arbeidsledighet. Det er gode kår. Og nå har den norske kronen svekket seg, som bidrar positivt for de bedriftene som eksporterer.

– Og Innlandet har mye turisme som har betydelig innslag av utenlandske besøkende. En svakere krone er positivt også for denne næringen.

– Også de private husholdningene har det bra. Lav arbeidsledighet betyr at de fleste har lønn og jobber, og innbyggerne bygger og bor.

Deler ut

– Hva skal dere gjøre med overskuddet?

– Vi har som ambisjon å dele ut halvparten av overskuddet til de som har egenkapitalbevis i banken, og til kundene gjennom kundeutbytte. I april delte vi ut kundeutbytte på 222 millioner kroner.

– Et godt resultat i år vil definitivt komme kundene til gode, sier Heiberg.

– Den andre halvparten skal vi bruke til å vokse videre.