(Hamar Dagblad)

Over 200 næringslivs- og samfunnspersonligheter fra Innlandet samlet på SpareBank 1 Østlandets Lederkonferansen 2019 i Hamar kulturhus torsdag.

Satser på bærekraft

Med foredragsholdere som Kristin Halvorsen fra Cicero, professor Jørgen Randers (tidligere visegeneraldirektør WWF, nå tilsatt ved BI) og Benja Stig Fagerland (blant annet utnevnt til «woman inspiring Europe»), så satte konferansen et bredt søkelys på hvordan man skape en økonomi som ikke overbelaster kloden.

Vert, konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet, hadde med seg en nyhet om at SpareBank 1 Østlandet nå trapper kraftig opp klimasatsingen.

Banken skal ta et sterkere grep for å redusere egne klimautslipp og belastning på miljøet. Samtidig skjerper banken sine klima- og miljøkrav til kundene.

– Vi har satset på bærekraft de siste årene. Siden 2012 har vi mer enn halvert våre klimautslipp. Men nå satser vi enda hardere for å bli en klimanøytral bank, sier Heiberg.

– For det første har vi sørget at vi i all vår policy og i alle våre dokumenter er bærekraft nå med som en viktig del. Vi var den første norske banen som underskrev FNs prinsipper for «responsible banking», sier Heiberg.

Heiberg varsler strengere krav overfor kundene også:

– Bankene har en egen rolle i å kunne påvirke bærekraft i samfunnet gjennom hvem vi gir lån til og ikke. På sikt vil vi kunne innarbeide bærekraft som en del av kredittbeslutningene våre, noe alle banker bør og må gjøre etter hvert, sier Heiberg.

– Hvorfor er det viktig for bankene å gjøre dette?

– Det er et «must». Vi kan rett og slett bli stående uten penger å låne ut i samfunnet hvis vi ikke har vårt på stell. Når vi nå er ute i europeiske banker for å hente penger så krever man en offisiell bærekraftsrating. Har vi ikke den så er vi ikke i mandatene deres til å investere i våre obligasjoner, sier Heiberg.

Konserndirektør for bedriftsmarkedet, Hans Olav Wedvik, varsler om at banken nå ser etter gode klimaprosjekter som de kan være med på.

– Vi mener det vil lønne seg for bedrifter å utvikle morgendagens klimavennlige løsninger og produkter. Derfor ser vi nå etter gode, framtidsrettede klimaprosjekter vi kan være med på. Vi har allerede mye spennende på blokka, men dersom du sitter på en idé eller et prosjekt, ønsker vi kontakt med deg, sier Wedvik.

Ser muligheter

Med på konferansen var også NHO Innlandet-direktør Jon Kristiansen:

– Nå er det bare for Innlandet å gripe muligheten! Vår tids største utfordring er klimautfordringen. Grønne løsninger og grønn teknologi er løsningen. Dette er hovedprosjektet til NHO i år, sier Kristiansen.

Han drar fram at NHO i forrige uke dro med 40 fylkespolitikere, LO og bondelaget på «grønn busstur» i Innlandet for på vise fram mulighetene Innlandet for å bli en ledende bioregion i Norge.

– Nasjonen Norge leter nå etter hva vi skal leve etter Norge. I det så trer bioøkonomien tydelig fram. Vi har ledende miljøer gjennom NCE Heidner og Arena Norwegian Wood sammen med høgskolen og NTNU. Og vi har fantastiske muligheter innenfor jordbruk og landbruk i vår region. Vi er kanskje verdens beste på trebyggeri, med Moelven som motor og mange andre som Hunton og Alvdal skurlag som kommer sterkt.

– Utfordringen er skogen. 40 prosent sendes til Sverige som skurtømmer. Vi kunne ha gjort mye mer med den i Norge. Og vi kunne ha tatt ut mye mer skog, og likevel ha opprettholdt en bærekraftig produksjon.