– Nå må norske butikker få like vilkår som svenskene

Hun har sendt brev til ordførerne i alle grensekommuner i Innlandet. I det brevet oppfordrer hun til et opprop med krav om at avgifter blir satt ned på varer som alkohol, tobakk og glutenfrie varer.