Gå til sidens hovedinnhold

Nå skal disse samarbeide for å få flere inn i arbeidslivet

NAV Innlandet og Innlandet fylkeskommune har inngått en fireårig avtale for å få flere i arbeid eller i utdanning.

Gjennom avtalen, som gjelder fra 1. januar 2021, forplikter NAV Innlandet og fylkeskommunen seg til et systematisk samarbeid for utvikling av bærekraftige og kunnskapsbaserte tjenester til innbyggerne i Innlandet, spesielt innbyggere med behov for hjelp fra både NAV og fylkeskommunen.

Det kommer fram i en pressemelding fra Innlandet fylkeskommune torsdag ettermiddag.

Mer utfordrende arbeidsmarked

– Koronakrisen gjør det mer utfordrende å få jobb. Særlig for en del unge med lite eller ingen formell utdanning er det nå krevende å få innpass i arbeidsmarkedet. Dette betyr at vi kan stå overfor en ungdomsgenerasjon i landet som vil møte større utfordringer med å komme seg ut i arbeidslivet. Et tett samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen vil bidra til bedre samordning av ressursene, slik at flere gjennomfører utdanning og får en varig tilknytning til arbeidslivet, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

I tillegg til den overordnede samarbeidsavtalen, skal partene også utarbeide en årlig handlingsplan der samarbeidet blir konkretisert. Eksempler på områder det er naturlig å samarbeide på, er Utdanningsløftet og Integreringsløftet.

Samarbeidspartnerne inngår også en delavtale som avklarer samarbeidet mellom fylkeskommunens oppfølgingstjeneste (OT) for ungdom mellom 16 og 21 år og NAV Innlandet.

Målsettinger

– Vi er godt fornøyde med å få til denne felles avtalen. Fylkeskommunens opplæringstilbud er svært viktig, og spesielt nå i dagens situasjon med mange ledige på arbeidsmarkedet. Denne avtalen legger til rette for kompetanseheving for både ungdom og voksne slik at disse står bedre rustet til kravene som arbeidslivet stiller, sier konstituert direktør for NAV Innlandet, Hans Petter Emilsen.

Avtalen har følgende overordnede målsettinger:

 • Flere innbyggere i Innlandet kommer i arbeid, og flere står i arbeid.
 • Redusert utenforskap og økt inkludering i arbeids- og samfunnslivet, jf. Innlandsstrategien.
 • Arbeidslivet i Innlandet får i større grad dekket sitt kompetansebehov.
 • Tilbud om gode karriereveiledningstjenester til innbyggerne i Innlandet.
 • Målrettet ressursbruk gjennom offentlig-offentlig og tverrsektorielt samarbeid.
 • Felles kunnskapsgrunnlag for målrettet innsats gjennom koordinering av statistikkarbeid og analyser.
 • Å kontinuerlig arbeide for å øke antall unge og voksne som fullfører og består videregående opplæring. Med dette menes antallet som oppnår vitnemål, fag-/svennebrev eller kompetansebevis. I tillegg er det et mål å øke antallet som tar fagskoleutdanning i Innlandet.

Forpliktelser

Avtalen innebærer at både Innlandet fylkeskommune og NAV Innlandet bidrar systematisk til et oppdatert kunnskapsgrunnlag knyttet til samarbeidsområdene i avtalen. Arbeidet med å gjøre oppdaterte tall og analyser tilgjengelige vil være et viktig samarbeidsområde. Dessuten skal begge partene bidra til samordning av virkemidler knyttet til det å få flere ut i arbeid og utdanning.

I tillegg skal Innlandet fylkeskommune:

 • Gi relevant informasjon overfor skolene om samarbeidet med NAV.
 • Informere om erfaringer, opplæringstilbud og tiltak for målgruppene.
 • Ta initiativ til å gjennomføre kompetanseheving i samarbeid med NAV, og ta opp spørsmål knyttet til samarbeidsavtalen på samlinger i utdanningssystemet.

NAV Innlandet på sin side, har ansvar for å:

 • Gi relevant informasjon til NAV-kontorene om samarbeidet med utdanningsmyndighetene.
 • Sørge for at NAV-kontorene er kjente med avtaler og retningslinjer for samarbeid mellom utdanningsmyndighetene og NAV. Sende over årlig oppdatert oversikt over NAV-kontakter fra lokalkontor til Innlandet fylkeskommune.
 • Informere fylkeskommunen om rammer, regelverk og økonomi med betydning for samarbeidet.
 • Dersom videregående opplæring ikke har tilbud, eller bruker ikke kan nyttiggjøre seg av opplæringstilbud, kjøper NAV opplæring til kostpris eller gjennom offentlig-offentlig samarbeid.

Kommentarer til denne saken