Gå til sidens hovedinnhold

Nå skal skoleledelsen i Løten styrkes: – Dette er veldig godt nytt

Skoleledelsen i Løten skal styrkes med assisterende rektor i 30 prosent stilling ved Jønsrud, Ådalsbruk og Lund skoler. – Dette er veldig godt nytt for Løten-skolen, sier Hilde Mari Bjørke (SV).

Forslaget har en kostnad på 800.000 kroner årlig og fremmes av kommunedirektøren som en hastesak til kommunestyret 23. juni. Å få på plass assisterende rektor ved de tre barneskolene vil i første omgang være en prøveordning for de to kommende skoleårene.

– Vi har tatt det opp gang på gang. Endelig er det vilje til å lytte til FAU-ene, rektorene og alle som har vært bekymret for situasjonen i skolen, sier Hilde Mari Bjørke, som støtter forslaget fullt ut.

SV har tidligere foreslått å styrke skolene med merkantilt personale, og det har fra både skoleledere og foresatte vært påpekt at noe må gjøres for å styrke og frigjøre tid til ledelse og utviklingsarbeid for rektorene i Løten.

– Her har det vært mange pådrivere over lang tid. Nå kommer dette som ett av helt sikkert veldig mange grep vi må ta, sier Bjørke.

Skoler av sammenlignbar størrelse i regionen har assisterende rektor som avlaster skoleleder med administrative og faglige oppgaver, påpeker kommunedirektøren. Ordningen vil gi skolelederne en sparringpartner i hverdagen og styrke deres muligheter til å ivareta alle overordnede oppgaver de er tillagt.

Kommunedirektøren foreslår også at arbeidet med ny strategisk plan for oppvekst settes i gang så snart det er mulig. Videre er det nødvendig å gjennomgå arbeidsoppgaver og arbeidsflyt for å se hva som kan og bør standardiseres.

Samtidig er det klart at kommunen må tilsette ny rådgiver for oppvekstsektoren. Kristian Kjølhamar slutter i Løten for å starte i ny jobb i Hamar. Rådgiverstillingen er lyst ut med søknadsfrist 4. juli.

Les også

Barane (39) blir ny rektor i Løten: – Jeg er en skoleleder som er veldig tett på elevene

Kommentarer til denne saken