Gå til sidens hovedinnhold

Nå skyter det fart med den nye skolen

Det legges opp til bred brukermedvirkning i det videre arbeidet med den nye skolen i Åsnes. Frist for svar og innspill er alt onsdag 15. september.

Fredag fikk FAU ved de tre skolene, Flisa, Jara og Sønsterud en omfattende plan for det videre arbeidet med prosjektering. Det skulle ut til foreldre og foresatte i løpet av samme dag, og svarene skal altså inne igjen 15. september.

Spørsmålene er rettet til elever, lærere, assistenter, spesialpedagoger, foresatte, kulturskolen, fagforeninger og næringsliv i Åsnes.

Brukergruppe

Det er opprettet en brukergruppe som har følgende sammensetting:

Leder Madelaine Thomassen Brand, sektorleder oppvekst Lena Henriksen, enhetsleder Familiens Hus Geir Arne Framaas, rektor Flisa skole Siv Liv Huuse, rektor Sønsterud skole Marthe Hedblom, lærer Jara skole Torkel Moberg, SFO-leder Sønsterud og Flisa Ragnhild Oudenstad, enhetsleder kulturskolen Elin Myhre, enhetsleder kultur og frivillighet Elisa Imman Tjørve, fungerende kommunal FAU-leder Mirjam Andersen, elevrådsleder Jara Iver Birkely, elevrådsleder Flisa Andrea Fjeldseth, elevrådsleder Sønsterud Tilla Gram Lindstad, leder av ungdomsrådet Sarah Guttormsen, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Vegar Brandett, hovedverneombud Marit Slaggerud, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Marthe Kravdal.

Nå skal organisering av forprosjekt i gang med Morten Enstad som prosjektleder. Han har med seg kommunikasjonsrådgiver Tor Jostein Sørlie. På tredje trinn i forprosjekteringen befinner seg delprosjekt tjenesteutvikling ved gruppeleder Madelaine Thomassen Brand, rådgivende arkitekt Gudrun Jona Arinbjarnadottir i Architectopia, et Oslo-basert arkitektkontor med fokus på miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Videre på dette trinnet er delprosjekt Bygg ved Ola Øyen ved Silvinova AS, som skal se på prosjektering, optimalisering, kostnadsanalyser, FDV-analyser og entrepriseformer.

Tidsplanen

Første møte i arbeidet var torsdag 9. september etter at det var jobbet to uker med prosjektplan, kommunikasjonsplan, behovs- og interesseanalyser.

Brukertilbakemeldinger, blant annet fra skolene, skal være levert onsdag 15. september. Før årsskiftet skal brukermedvirkning og tjenesteutvikling være klar. Det samme skal funksjons- og romprogram være, likeså tomteanalyse og kalkyle.

I uke 50 starter arbeidet med konkurransegrunnlag, og den skal være ferdig i uke fire i 2022. I uke tre starter arbeidet med erfaringsrapport som skal være ferdig i februar.

Planen er at skolen skal så ferdig til bruk ved skolestart i 2023.

Støttegruppen

Det skal være en støttegruppe i sving i prosjektarbeidet, og den består av følgende kompetanse: skolefaglig ledelse, støttetjenester til skole, økonomi, brukererfaring og ansatte.

Støttegruppens oppgaver er:

  • Utarbeide en prosjektplan som sikrer at målsetninger og føringer i prosjektdirektivet kan oppnås.
  • Sikre en helhet i tjenesteutviklingen og organiseringen av framtidens skole.
  • Sikre reell brukermedvirkning.
  • Sikre at driftsmessige forutsetninger ved innflytting kan implementeres.
  • Etablere arbeidsgrupper i tråd med føringer fra prosjektgruppen.

Kommentarer til denne saken