Nær halvparten av de kontrollerte kjøretøyene langs riksveg 3 fikk bruksforbud

Kontrolleder Espen Eggen er ikke overrasket over resultatet etter tirsdagens kontroll.