Ap snudde – vil også plassere næringssjefen i nytt kommunalt selskap

Arbeiderpartiet ville først fortsatt ha næringssjef i rådmannens stab, men snudde da de fikk med et punkt som sikrer politikerne tett oppfølging med det nye kommunale selskapet.