Her er arkitekturhistorikerens kompromiss for den omdiskuterte Pedersen-rekka i Elverum sentrum

Arkitekturhistoriker Anne-Kristine Kronborg ser en mulighet for et kompromiss mellom bevaring og riving: Kanskje rekka i Storgata kan rives om Pedersengården restaureres og får stå?