Vil ha Liv i Leiret i år også: – Vi må strekke oss langt for å få dette til

Fungerende ordfører Arnfinn Uthus innkaller samarbeidspartene til et snarlig møte for å starte arbeidet med Liv i Leiret sommeren 2019.