Høsten 2019 var en ny Brigade Sør bare en våt drøm i forsvarssjefens fagmilitære råd. Rådene skulle benyttes til ny langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024).

Før jul i 2020 fikk Solberg-regjeringen flertall, sammen med Ap, for den nye langtidsplanen for Forsvaret. Den inneholdt ingen ny Brigade Sør. Etter at krigen i Ukraina brøt ut, har vinden snudd. Flere snakker nå varmt for en opptrapping av Forsvaret som vil innebære en ny brigade i vår region.

En ny brigade i Østerdalen vil øke fleksibiliteten i nord. Den kan for eksempel erstatte folk i nord om de sendes på oppdrag i utlandet. Slik det er i dag tappes beredskapet i nord når styrker sendes utenlands. I tillegg vil et eventuelt finsk og svensk medlemskap i NATO aktualisere vårt behov for økt tilstedeværelse i Sør-Norge.

Førsvaret har utpekt Østerdalen som base for Brigade Sør, altså Terningmoen og Rena Leir. Det vil være snakk om mellom 3.000 og 5.000 soldater og ifølge forsvarsledelsen vil brigaden inneholde et sambandskompani, MP-kompani, oppklaringsbataljon, tre motoriserte infanteribataljoner, artilleribataljon, ingeniørbataljon, stridstrenbataljon og en sanitetsbataljon.

Det er for tidlig å si nøyaktig hvilke ringvirkninger en brigade-etablering vil få for Østerdalen annet enn at de blir formidable.

Både mange sterke krefter og tida, jobber for Brigade Sør

Forsvarskommisjonen, under ledelse av Knut Storberget, skal om et år komme med en rapport som skal danne grunnlaget for regjeringens langtidsplanlegging i forsvarssektoren. Tirsdag besøkte kommisjonen Elverum og signalene om behovet for en styrking av Forsvaret i Sør-Norge, er tydelig nok.

Knut Storberget uttalte til Østlendingen at det etter det som har skjedd i Ukraina er vanskelig å se for seg at ikke Østerdal garnison blir styrket. Regjeringspartiet Senterpartiet, som har forsvarsministeren, gikk også til valg på å etablere en ny Brigade Sør.

Ordførerne i Elverum, Våler og Åmot har også tydelig uttrykt sin støtte til brigaden.

Både mange sterke krefter og tida, jobber for Brigade Sør.