Nasjonal byggepris til Ydalir Skole

PRISVINNER: Ydalir skole i Elverum.

PRISVINNER: Ydalir skole i Elverum. Foto:

Omtales som «drømmeskole der både elever og lærere blir glade av å være».

DEL

Tenk Tre er et initiativ fra en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Sammen ønsker de å vise hvordan skog og tre kan bidra i det grønne skiftet.

Blant aktivitetene er også kåringen av månedens bygg gjennom hele året. Prisen går til et bygg som utmerker seg både estetisk og funksjonelt, og som på en god måte dokumenterer hvordan man kan bygge mer klimasmart med tre.

Blant 12 månedsvinnere kåres til slutt Årets Bygg.

– Det kommer stadig flere signalbygg som viser hva som faktisk er mulig når du bygger i tre. Tre er en fornybar ressurs som fanger karbon også når det er i bruk, og et helt avgjørende materiale når bygningsbransjen skal gjennom det grønne skiftet. Derfor vil vi gjerne gi en honnør til de som går foran. Det gjør virkelig Ydalir, som derfor blir månedens bygg for april, sier Ellen Alfsen, prosjektleder i Tenk Tre.

Drømmeskolen, sier rektor

Ydalir skole sto ferdig høsten 2019, og er en del av Elverum kommunes satsing på en helt ny bydel som er en del av «Zero Emission Neighbourhood»: Et forskningsprosjekt ledet av NTNU og Sintef, der målet at utslipp av klimagasser skal gå i null.

Skolen, som er bygget i tre, er en viktig del av dette prosjektet. Den er i tillegg med i et forskningsprosjekt som skal se hvilken betydning trebygg har på brukernes helse.

– For tre og et halvt år siden var jeg med å definere drømmeskolen, og nå står jeg i den, sier rektor Monica Bekkelien, som har vært involvert i Ydalir helt fra idé til ferdig bygg.

– Når det gjelder skolens funksjon og estetikk, var vi opptatt av at det skulle bygges på en slik måte at det ivaretar de pedagogiske kravene. Det var viktig at skolen skulle ha mye eksponert treverk. I dette bygget kan vi se byggeklossene, skjøtene og hvordan modulene er festet med bolter. Det har i ettertid vist seg å skape mye undring og nysgjerrighet hos elevene, sier rektoren.

Artikkeltags