Rødsmoen øvingsområde har vært åpent for sivil ferdsel siden 1997, da Rena leir ble etablert. Etter at Nato-øvelsen Trident Juncture er avsluttet vil området fortsatt være åpent for sivil ferdsel.

– Med over 6.000 soldater og 2.000 militære kjøretøy aktivt i området under øvelsen velger vi nå å stenge midlertidig for sivil ferdsel. Det gjør vi blant annet for å redusere sjansen for ulykker og av hensyn til sivilbefolkningens sikkerhet, sier major og miljøleder i Forsvarsbygg, Geir Erik Olsen, og oberstløytnant og plassmajor i Rena leir, Tor Åge Tøsdal.

Naboer med vegrett på deler av vegsystemet vil ikke bli omfattet av stengningen.

– Det gjelder i hovedsak de som bor på Rød og som benytter Kjølsæterbrua og vegen opp til Rød som normalt, samt noen andre litt lenger sør. Utrykningskjøretøy og annen øvingsrelatert trafikk er selvsagt også unntatt, sier de to.

Fartsgrensen i området vil i perioden være redusert til 30 km/t.

– Stengningen blir skiltet med militære adgang forbudt-skilt ved innkjøringene til feltet der det er god plass til å snu. De som ikke følger forbudet vil bli bortvist fra området, sier de to militær-toppene og oppfordrer alle til å følge de anvisningene som blir gitt av militært personell under øvelsen.