Militære kolonner:

 • 5 kolonner fv. 30 Åkrestrømmen – Koppang, rv. 3 Koppang – Elverum, rv. 2 Elverum - Haslemoen, kl. 13.00 – 17.44
 • 7 kolonner E6 Rygge – Sollikrysset, fv. 112 Sollikrysset – Fredriksstad, kl. 08.45 – 18.12
 • 3 kolonner Fv 112 Fredrikstad – Sollikrysset, E6 Sollikrysset – Rygge, kl. 10.30 – 15.42
 • 1 kolonne E16 Frigård, Nes – Kløfta, E6 Kløfta - Hell, kl. 07.00 – 17.49
 • 2 kolonner E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen - Elverum, kl 07.00 – 09.41
 • 2 kolonner E6 Sessvollmoen – Fredrikstad, kl. 11.30 – 14.46
 • 1 kolonne E6 Gardermoen – Fredrikstad, kl. 09.30 – 12.23
 • 1 kolonne E6 Fredrikstad Gardermoen, kl. 17.00 – 19.53
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Værnes, kl. 08.00 -09.03
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Fremo, kl. 09.00 -11.13
 • 1 kolonne E6 Firborgtangen .- Frigård, kl. 09.00 – 09.44
 • 4 kolonner E6 Levanger – Fiborgtangen, kl. 13.00 – 14.08
 • 1 kolonne E6 Tromsdal – Frigård, kl. 14.15 – 15.20
 • 1 kolonne E6 Værnes – Levanger, kl. 08.00 – 08.52
 • 1 kolonne E6 Frigård – Tromsdal, kl. 08.30 – 09.43
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Hammernesodden, kl. 10.21 – 11.34
 • 1 kolonne E6 Værnes – Fiborgtangen, kl. 10.00 – 10.44
 • 1 kolonne E6 Frigård – Levanger, kl. 10.10 – 11.10
 • 1 kolonne E6 Fibortgtangen – Tromsdal, kl. 10.30 – 10.51
 • 1 kolonne E6 Frigård – Levanger, kl. 10.40 – 11.40
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Rinnleiret, kl. 12.00 – 12.19
 • 1 kolonne E6 Værnes – Ørland, kl. 14.00 -17.30
 • 1 kolonne E6 Fremo – Leinstrand, E39 Leinstrand - Orkanger, kl. 12.30 – 13.21
 • 1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand - Rinnleiret, kl. 16.00 – 18.25

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Feltøvelsen under Trident Juncture er ferdig. Militært personell, materiell og kjøretøy transporteres ut av landet på de samme vegene som det kom inn. Det må forventes forsinkelser på det aktuelle vegnettet ut november måned på som følge av dette.

Statens vegvesens anbefaling om å velge E6 i stedet for riksveg 3 i perioden 22. oktober – 15. november som følge av øvelsen, gjelder ikke lenger.