Militære kolonner:

 • 1 kolonne E6 Trandum – Fredrikstad, kl. 12.00 – 15.45
 • 1 kolonne E6 Fredrikstad – Trandum, kl. 17.00 – 20.50
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge, kl. 07.00 – 11.15
 • 1 kolonne E6 Rygge – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena, kl. 11.45 – 16.00
 • 25 kolonner E6 Rygge – Sollikrysset, fv. 112 Sollikrysset – Fredrikstad, kl. 10.00 – 19.05
 • 1 kolonne rv. 25 Trysil – Elverum, rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Fredrikstad, kl. 23.59 – 08.01
 • 20 kolonner rv. 25 Trysil – Elverum, rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge, kl. 18.00 – 06.25
 • 3 kolonner E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena, kl. 06.45 – 09.20
 • 3 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen - Fredrikstad, kl. 09.45 – 16.52
 • 3 kolonner E6 Fredrikstad – Sessvollmoen, kl. 15.45 – 19.25
 • 1 kolonne E6 Frigård – Bjugn, kl. 05.30 – 09.46
 • 1 kolonne E6 Frigåprd – Levanger, kl. 06.30 – 07.29
 • 1 kolonne E6 Værnes – Hammernesodden, kl. 07.00 – 09.48
 • 1 kolonne E6 Levanger – Tromsdal, kl. 08.30 – 08.57
 • 1 kolonne E6 Værnes – Frigåprd, kl. 08.00 – 08.06
 • 1 kolonne E6 Tromsdal – Frigård, kl. 12.50 – 14.17
 • 1 kolonne E6 Bjugn – Frigård, kl. 14.00 – 18.16

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne. Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret.

Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Feltøvelsen under Trident Juncture er ferdig. Militært personell, materiell og kjøretøy transporteres ut av landet på de samme vegene som det kom inn.

Det må forventes forsinkelser på det aktuelle vegnettet ut november måned på som følge av dette. En militær kolonnene kan bestå av inntil tolv kjøretøy.

Det er ikke lov å hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne.

Statens vegvesen ber alle trafikanter være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til hverandre. Beregn ekstra kjøretid, trafikken kan gå saktere enn normalt.