Militære kolonner:

  • 2 kolonner rv. 25 Trysil – Elverum, rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge, kl. 01.00 – 07.25
  • 1 kolonne rv. 25 Trysil – Elverum, rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge, kl. 06.00 – 12.46
  • 1 kolonne E6 Rygge – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen - Rena, kl. 09.30 – 15.27
  • 1 kolonne E6 Fredrikstad – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen - Rena, kl. 16.00 – 22.27
  • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Fredrikstad, kl. 06.00 – 11.27
  • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Fredrikstad, kl. 15.30 – 20.57
  • 1 kolonne E6 Fredrikstad – Rygge, kl. 21.00 – 21.29
  • 1 kolonne E6 Frigård – Tromsdal, kl. 07.30 – 08.42
  • 1 kolonne E6 Tromsdal – Frigård, kl. 11.00 – 12.27

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Feltøvelsen under Trident Juncture er ferdig. Militært personell, materiell og kjøretøy transporteres ut av landet på de samme vegene som det kom inn.

Det må forventes forsinkelser på det aktuelle vegnettet ut november måned på som følge av dette.