Militære kolonner:

 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Værnes, kl. 02.00 – 11.39
 • 1 kolonne E6 Frigård – Værnes, kl. 09.00 – 09.20
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge, kl. 07.00 – 11.29
 • 1 kolonne E6 Rygge – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena, kl. 12.15 – 16.10
 • 19 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge, kl. 18.00 – 04.29
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Fredrikstad, kl.10.15 – 15.56
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena, kl. 07.00 – 08.48
 • 1 kolonne E6 Fredrikstad – Sessvollmoen, kl. 15.30 – 17.53
 • 3 kolonner E6 Rygge – Fredrikstad, kl. 06.00 – 12.45
 • 3 kolonner E6 Fredrikstad – Rygge, kl. 07.30 – 14.18
 • 1 kolonne E6 Frigård – Tromsdal, kl. 06.30 – 07.57
 • 1 kolonne E6 Tromsdal – Frigård, kl. 12.00 – 13.27
 • 2 kolonner E6 Værnes – Hammernesodden, kl. 08.00 – 11.18
 • 1 kolonne E6 Frigård – Tromsdal, kl. 09.00 – 10.12
 • 1 kolonne E6 Værnes – Ørland, kl. 05.30 – 10.00

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Feltøvelsen under Trident Juncture er ferdig.

Militært personell, materiell og kjøretøy transporteres ut av landet på de samme vegene som det kom inn.

Det må forventes forsinkelser på det aktuelle vegnettet ut november måned på som følge av dette.