Hafjell spredte 500 kubikk møkk i nedfarten. Det skulle de ikke ha gjort

Hafjell alpinsenter kan bli politianmeldt for brudd på forurensningsloven med en strafferamme på inntil ett års fengsel. Grunnen er at de spredte husdyrgjødsel i alpinbakken i vår.