Forbud mot å selge gamle tresviller

TIL DESTRUKSJON: I Stor-Elvdal lå tusenvis av sviller fra Rørosbanen klare for å bli sendt til destruksjon. (Foto: Sigbjørn Kristiansen)

TIL DESTRUKSJON: I Stor-Elvdal lå tusenvis av sviller fra Rørosbanen klare for å bli sendt til destruksjon. (Foto: Sigbjørn Kristiansen)

Artikkelen er over 3 år gammel

Jernbaneverket har innført totalforbud mot å selge eller gi bort utrangert kreosotimpregnert trevirke, som for eksempel gamle jernbanesviller.

DEL

Jernbaneverket opplyser i en pressemelding at alt slikt trevirke enten blir håndtert som farlig avfall eller blir gjenbrukt internt til jernbaneformål.

Kreosot inneholder kreftframkallende kjemikalier og stoffer som er sterkt irriterende for huden. Noen av stoffene i kreosot er også sterkt fettløselige og vanskelig nedbrytbare. De kan dermed hope seg opp i næringskjeden.

Bruk av kreosotimpregnert trevirke er strengt regulert i lovverket. I praksis foreligger det et bruksforbud for privatpersoner. For profesjonelle aktører er bruk tillatt, men avgrenset.

Jernbaneverket gjør det klart at de ikke ønsker å bidra til økt risiko for at kreosotimpregnert trevirke blir brukt ulovlig, og at farlig avfall potensielt kommer på avveie.

– Som profesjonell og ansvarlig aktør innen miljøarbeid har Jernbaneverket derfor innført totalforbud mot å gi bort eller selge kreosot­impregnert trevirke, heter det i pressemeldingen.

Artikkeltags