SAMFUNNSANSVAR: – Vi ser det som et samfunnsansvar å bidra til vern for å ta vare på det biologiske mangfoldet, sier daglig leder Ove Sætereng og styreleder Olav Kaveldiget i kommuneskogen i Elverum. (Foto: Anita Høiby Gotehus)

Verdifull gammelskog

Digre graner på mellom 80 og 120 år strekker kronene mot lyset. Noen av dem er allerede døde, andre har deiset over ende i den fuktige skogbunnen med bregner og mose.
Av
Publisert