Til kamp mot uønsket gjest som nærmer seg naturreservatet ved Budor

Vinterlandskapet ved Svaen i Løtenfjellet er vakkert, men snøen skjuler en svartelistet art. Nå skal buskfurua bekjempes.