Samler inn Flisa-mygg til forskningsprosjekt

Det fortsatt liv i Flisa-myggen. Etter grøfting og andre tiltak i myggens eldorado på Myrmoen på Flisa har det vært noe fredeligere forhold for beboerne. Nå summer og stikker den igjen. Og den lokale myggeneralen er i ferd med å samle inn Flisa-mygg til forskningsprosjektet hos NINA i Trondheim.