– Noen vil sikkert le av oss. Men miljøet angår oss gamlinger også

Bilbruk i grisgrendte strøk må erstattes med skikkelig transporttilbud med buss og taxi. Bikuber på taket på kommunale bygg, smart bruk av strøm og riktig fyring med ved er bare noen tiltak man ønsker at kommunen setter søkelyset på og realiserer.