Vil slå hardt ned på søppelbrenning og dumping

– Vi slå hardt ned på ulovlig brenning av søppel og dumping av søppel rundt om i kommunen. Vi vil gjerne gi folk en sjanse til å rydde opp i dette. Skjer ikke det, kan det bli anmeldelse.