Ønsker ett besøkssenter for Femundsmarka Nasjonalpark – og det bør ligge i Elgå

Av

Heidi Lundstedt støtter departementets vurdering om at det bør være kun ett besøkssenter for Femundsmarka Nasjonalpark og at dette legges til Elgå.