40 år etter «barkebillekrigen» er det gjort nye funn av giftstoffer i Rokosjøen

Kjemisk krigføring mot barkebiller på 1970-tallet kan fortsatt føre til forurensning av vannet i Rokosjøen i Løten, viser en ny undersøkelse.