Ulveparet som ble skutt 11. desember, var foreldreparet til ulveflokken som lever innenfor ulvesonen Slettås i Trysil, men de to ble skutt utenfor sonen. Slettåsreviret er ifølge Rovdyrdata en av fire helnorske ulvestammer.

Naturvernforbundet reagerer på at foreldreparet ble skutt, og at det skjedde like ved grensa for ulvesonen. Ifølge forbundet var dyrene fredet, og dermed ble de felt ulovlig. Regjeringen har bestemt at det skal være minst tre helnorske ulvestammer innenfor ulvesonen.

Før ulveparet ble felt var det fire fullverdige stammer som oppfylte regjeringens kriterier.

Ute av kontroll

– Vi har bare tre intakte helnorske ulvefamilier igjen. Vinterens planlagte jakt i ulvesonen må nå avlyses, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Nå før jul er det bare lov med ulvejakt utenfor ulvesonen, men i januar starter også jakta inne i sonen.

– Ulvejakta er helt ute av kontroll siden feilskyting stadig forekommer. Her må myndighetene snarest endre hvordan ulvejakta utøves. Vi kan ikke ha en så slepphendt jaktutøvelse på en kritisk truet dyreart, sier Håpnes

Så langt i årets jakt viser tall fra Rovdyrdata at åtte ulver er felt, noe som tilsier at det er mellom 26 og 30 norske ulver igjen, og totalt mellom 69 og 86 når en tar med de dyrene som har tilhold både i Norge og Sverige.

Ikke fredet

Miljødirektoratet avviser påstanden fra Naturvernforbundet om at ulvene som ble skutt, var fredet. Seniorrådgiver Susanne K. Hanssen i Viltseksjonen i direktoratet sier til NTB at paret ikke var unntatt Klima- og miljødepartementets vedtak om lisensfelling utenfor ulvesonen.

Klima- og miljødepartementet ble orientert om fellingen av ulveparet 11. desember.

– Departementet er godt kjent med situasjonen der lederparet i Slettåsreviret har blitt felt under lisensfelling utenfor ulvesona. Dette er informasjon som naturlig inngår som del av beslutningsgrunnlaget i vurdering av kvoter for lisensfelling i ulverevir innenfor ulvesona, sier statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) til NTB.

Klagen fra Naturvernforbundet er andre forsøk på kort tid på å stanse årets ulvejakt. 26. november avviste Klima- og miljødepartementet en klage fra flere natur- og dyrevernorganisasjoner, blant annet Naturvernforbundet, som mente årets kvote på lisensfelling av inntil tolv ulver utenfor sonen var for høy.