38-åring dømt for trygdesvindel to uker etter at Hauglie (H) ble varslet om Nav-feil

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ble varslet om Navs feiltolkning av trygdereglene i desember 2018. Åtte måneder senere, i september i år, ble en 38 år gammel mann uriktig dømt for trygdesvindel.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ble varslet om Navs feiltolkning av trygdereglene i desember 2018. Åtte måneder senere, i september i år, ble en 38 år gammel mann uriktig dømt for trygdesvindel. Foto:

Av

17. september i år ble en 38-åring feilaktig dømt for trygdesvindel – trass i at Nav allerede da visste at grunnlaget for dommen var tvilsomt.

DEL

Drøyt to uker tidligere, 30. august, gjorde Nav arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) oppmerksom på at også lengre opphold i EØS-land er tillatt ifølge EU-forordningen fra 2012 om trygderettigheter.

38-åringen fra Austevoll ble dømt til 60 dagers fengsel for urettmessig å ha mottatt i alt 530.000 kroner fordi han fikk arbeidsavklaringspenger mens han var i Ungarn, noe Nav feilaktig mente ikke var lov, skriver VG.

Dommen falt åtte måneder etter at Nav først hadde gjort Arbeids- og sosialdepartementet oppmerksom på at Trygderetten hadde stilt spørsmål ved lovforståelsen når det gjelder retten til å ta med seg kontantytelser som sykepenger og arbeidsavklaringspenger ved opphold i andre EØS-land.

Ifølge EU-forordningen er dette er en rett borgerne har.

Først mandag, ti måneder etter den første kontakten mellom Nav og departementet, ble det kjent at Nav i sju år har tolket regelverket feil.

Ifølge Riksadvokaten har 48 mennesker blitt dømt for trygdesvindel på uriktig grunnlag siden 2012. 36 av dem er dømt til fengsel på inntil åtte måneder.

Artikkeltags