Høyesterett tar ikke selvkritikk for trygdesak

Høyesterett har behandlet én av de 48 sakene der det er avsagt feilaktig dom i trygdeskandalen.

Høyesterett har behandlet én av de 48 sakene der det er avsagt feilaktig dom i trygdeskandalen. Foto:

Av

Av de 48 feilaktige dommene i trygdeskandalen, var det kun én som gikk hele veien til Høyesterett. Også der ble en person dømt.

DEL

EØS-forordningen ble ikke nevnt med et eneste ord i dommen, ifølge NRK.

Samtidig avviser høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, som var dommer i den aktuelle saken, at Høyesterett burde ha oppdaget feiltolkningen. Hun presiserer at Høyesterett kun behandlet straffutmålingen.

– Det er ingen grunn til at dette skal svekke tilliten til Høyesterett. Spørsmålet har ikke vært til behandling her, sier hun.

I saken ble en mann i 60-årene i 2016 dømt til 75 dagers ubetinget fengsel for grovt uaktsomt trygdebedrageri. Mannen tilbrakte 50 uker i Italia i en periode han mottok 310.000 kroner i arbeidsavklaringspenger.

Opprullingen av det som kan være norgeshistoriens største trygderettsskandale, er i full gang. Så langt er det kjent at siden 2012 er minst 48 mennesker uskyldig dømt for trygdesvindel, mens minst 2.400 urettmessig har fått krav om tilbakebetaling. De siste dagene er det meldt inn minst 24 nye saker fra tingrettene.

Artikkeltags