Nav og politiet skal spore opp mulige ofre i trygdeskandalen

Av

Riksadvokaten pålegger påtalemyndigheten og Nav en rekke tiltak i trygdesaken. 46 anmeldelser er fortsatt under etterforskning eller påtalebehandling.