Trygdeskandalen: Hauglie sjekket aldri Navs praksis

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier at Navs praksis ikke ble sjekket opp mot EU-forordningen før Nav selv meldte fra om feil regelforståelse.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier at Navs praksis ikke ble sjekket opp mot EU-forordningen før Nav selv meldte fra om feil regelforståelse. Foto:

Av

I sine fire år som arbeids- og sosialminister gjorde ikke Anniken Hauglie (H) noe for å forsikre seg om at Navs praksis var i tråd med EUs trygdeforordning.

DEL

Ikke før Nav før jul i fjor varslet om at regelverket kan ha blitt tolket feil, satte Hauglie departementets jurister på saken.

– Da vi først fikk varsel i vinter, hadde det i flere år vært sprikende praksis og ulike signaler. Da problemstillingen ble reist for departementet, konkluderte vi med at praksis må endres, sier Hauglie til NTB.

Tidlig på bordet

Spørsmålet om norske trygderettigheter opp mot EU-forordningen lå allerede på bordet da Hauglie tiltrådte i 2015. En av de første sakene hun måtte ta tak i, var en sak fra EØS' overvåkingsorgan ESA der trygdespørsmålet ble tatt opp. Prosessen pågikk i flere år og endte med at Norge forsikret ESA om at EU-forordningen ble fulgt.

– Den saken handlet om et annet saksforhold enn det som nå diskuteres, sa Hauglie i sin redegjørelse til Stortinget tirsdag.

I 2017 la hun selv fram en stortingsmelding om trygderettigheter der det blant annet slås fast at EU-forordningen trumfer norsk lov. Samme år ble trygdeloven strammet inn i Stortinget.

– Ingen signaler

På spørsmål fra NTB om Hauglie noen gang har sørget for at folketrygdloven og Navs praksis blir vurdert opp mot forordningen, svarer statsråden:

– Så vidt jeg vet, har det aldri kommet signaler fra noe hold om at Navs praksis har vært i strid med EU-forordningen. Det kom først opp nå. Det har ikke kommet noen signaler fra verken Trygderetten eller påtalemyndigheten om at lovanvendelsen har vært feil. Dette vil jo granskingen vise, men jeg legger til grunn at dersom dette hadde blitt oppdaget, ville det vært varslet om det.

Hun viser til at i tildelingsbrevene til Nav står det at forordningen skal følges.

– Det er signalet til Nav. Dette er vel kjent, sier hun.

Etter at Nav i desember 2018 hadde gjort Hauglies departement oppmerksom på at reglene kan ha vært tolket feil, ba departementet i et brev 24. januar Nav selv «vurdere om forståelsen av artikkel 21 er i tråd med forordningen».

Ingen gjennomgang

Da de rødgrønne forlot regjeringstaburettene i 2013, var arbeidet med en ny stortingsmelding om arbeid og trygd i gang. Der heter det blant annet at det er behov for en gjennomgang av omfangsbestemmelsene i folketrygdloven og bestemmelsene som regulerer utbetalingen av ytelser fra disse ordningene til personer bosatt i utlandet – altså EU-forordningen.

Meldingen ble ifølge Ap-leder Jonas Gahr Støre trukket av Hauglies forgjenger Robert Eriksson (Frp) og aldri fulgt opp.

– Det etterlatte inntrykket er at departementet er ganske passivt. Et spørsmål vi må stille, er om denne skandalen kunne vært oppdaget tidligere dersom statsråden hadde vært mer proaktiv og ikke bare forholdt seg til det Nav spiller inn, sier Støre til NTB.

Artikkeltags