Nav-sjefene i Elverum og Våler slutter

Nav søker etter ny sjef i Elverum og Våler. Dagens to stillinger blir redusert til en felles stilling.