Halve Norge mottok penger fra Nav i fjor

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Annenhver person bosatt i Norge mottok en stønad fra Nav minst én gang i 2017. En av tre i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt.

DEL

Det ble utbetalt 421 milliarder til personer bosatt i Norge i fjor. I gjennomsnitt ble det utbetalt 80.000 kroner per innbygger, viser årsstatistikken for 2017 som Navpublisert tirsdag.

Alderspensjonister topper listen (953.800 personer), fulgt av mottakere av barnetrygd (726.600) og sykepenger (497.800).

– Selv om mange av mottakerne får utbetalt alderspensjon og barnetrygd, ser vi likevel at hver tredje innbygger i arbeidsfør alder mottok en livsoppholdsytelse fra Nav i løpet av fjoråret, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Hauglie varsler dugnad

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier til NTB at hun er bekymret over veksten i utbetalinger til uføretrygd.

– Jeg vil ha flere i arbeid og færre på trygd og flere med nedsatt arbeidsevne må over i arbeid. Det er et mål at andelen mottakere under 30 år på helserelaterte ytelser skal reduseres. Vi må bli flinkere til å utnytte restarbeidsevnen til folk, og til å bruke arbeid og aktivitet som «medisin», sier hun.

Statsråden vil sikre bærekraften i velferdssamfunnet ved å få flere i yrkesaktiv alder tilbake i jobb.

– For å få flere bort fra trygd og over i jobb sparker regjeringen 20. juni i gang en inkluderingsdugnad. I tett samarbeid med partene i arbeidslivet og arbeidsgiverne, er målet å få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en på innsiden av arbeidsmarkedet. Vi utstyrer Nav med virkemidler som gjør det lettere for arbeidsgiverne å ta sjansen på folk som ikke har en A4 CV, sier Hauglie.

Høyest i Aust-Agder

Ytelser til livsopphold er sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser som knytter seg til arbeid eller sykdom. Til sammen beløp dette seg til 172 milliarder kroner i fjor og ble utbetalt til 1. 152.000 personer.

Det betyr at hver tredje person (34 prosent) i alderen 18–66 år som var bosatt i Norge i fjor, mottok en slik ytelse minst én gang i løpet av året. På månedsbasis var andelen én av fem (20 prosent). Oslo ligger lavest med 15 prosent og Aust-Agder høyest med 27 prosent.

209 milliarder kroner var pensjonsutbetalinger, 172 milliarder var arbeids- eller sykdomsrelaterte ytelser, 36 milliarder var ytelser til foreldre og 4 milliarder var utbetalinger av øvrige stønader.

Alderspensjonister

Økning i utbetalingene til personer bosatt i Norge fra 2016 til i fjor var på 11 milliarder kroner (3 prosent). Det aller mest av veksten skyldes at det ble utbetalt 9 milliarder mer til alderspensjonister (5 prosent økning) og 3 milliarder mer til mottakere av uføretrygd (4 prosent økning).

Dagpenger hadde en reduksjon på 1,4 milliarder kroner (9 prosent reduksjon). Ifølge Nav gjenspeiler dette bedringen i arbeidsmarkedet og nedgangen i arbeidsledigheten gjennom året.

For de øvrige stønadene var det mindre økninger og reduksjoner som i sum tilsvarer 0,3 prosent økning fra året før.

Artikkeltags