130-140 arbeidsplasser står i fare etter at det ble kjent at Nortura og Ytterøykylling har inngått en intensjonsavtale om å bygge et nytt kyllingslakteri i Trøndelag. Målet med avtalen er å øke konkurransekraften til selskapene gjennom kortere transporttid, økt effektivitet og reduserte slaktekostnader. Blir avtalen vedtatt, betyr det slutten for slakterivirksomheten ved anlegget på Vestad i Elverum. Igjen må alle mann til pumpene i kampen mot et nytt nedleggingsspøkelse. Beregninger som kommunen har gjort viser at et tap av 140 arbeidsplasser vil ramme over 400 innbyggere. 400 innbyggere representerer nærmere åtte millioner kroner i årlige overføringer fra staten til Elverum kommune.

Nortura er en av Norges største matprodusenter med 5.000 ansatte og eid av 17.100 bønder. Selskapet omsetter for 26 milliarder kroner i året med formål om å legge til rette for egg og kjøttproduksjon i hele Norge. I god norsk samvirketradisjon skal selskapet tilsynelatende være opptatt av at mat skal produseres med omtanke for neste generasjon, med basis i det norske arealgrunnlaget og på naturens premisser. Men altså ikke i Elverum, for uansett handler det om lønnsomhet også i bondesamvirket.

Vi må forvente at alle aktuelle nettverk i byen nå blir benyttet for å redde arbeidsplassene

Sjøl om alarmen har gått er det fortsatt tid. Elverum-anlegges framtid skal utredes før konsernstyret skal ta sin endelig beslutning til avtalen til høsten. Nytt slakteri vil eventuelt ikke være oppe og gå før neste år. For Elverum handler det om enten å få annen produksjon til anlegget eller et fortsatt kyllingslakteri. Vi må forvente at alle aktuelle nettverk i byen nå blir benyttet for å redde arbeidsplassene. Politikere i styringspartiene våre, makta i bondeorganisasjonene, aktuelle næringsaktører og næringsutviklere. Det vil handle om å synliggjøre alvoret og komme med gode alternativer og løsninger. Etter det hun kaller et veldig sjokk, har ordfører Lillian Skjærvik lovet å gjøre alt hun kan. Det er det mange flere som må gjøre.