Gå til sidens hovedinnhold

NEI til bensinpumper på Hanstad

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Elverum Venstre sier klart NEI Uno X sine planer om bensinpumper ved Rema-butikken på Hanstad av flere grunner:

Bensinstasjon har ingenting å gjøre i et etablert boligområde, ikke minst rett ved siden av en skole og barnehage! De bør plasseres i sentrum, eller aller helst der industri eller plasskrevende detaljhandel er etablert, slik som på Grindalsmoen. Bensinpumper fører til visuelt støy, da de drar med seg høye, glorende lysmaster som skriker ut dagens bensinpris, som de nærmeste naboene vil få rett inn i stua og soverommet, døgnet rundt!

Bensinpumper endrer totalt forutsetningene for hva det under tvil ble sagt ja til med den omdiskuterte Rema-butikken. Spar-butikken bidro til en forverret trafikksituasjon da den ble etablert. Ny Rema-butikk rett ved eksisterende butikk, pluss en ny og større Kiwi-butikk har gjort trafikksituasjonen enda verre. Bensinpumper vil tiltrekke seg mer biltrafikk i et allerede trafikkbelastet område.

En ting er matbutikkene som stenger på kvelden, og åpner på morgenen. Bensinpumper vil være åpne for publikum hele tiden, og tiltrekke seg forurensende biltrafikk inn og ut av området hele døgnet – til stor plage og sjenanse for nærmeste naboer.

Bensinpumper vil tiltrekke seg tungtransport som kjører inn og ut for å fylle bensin, midt i et etablert boligfelt, rett ved skole og barnehage, noe som er fullstendig absurd. Dette kommer i tillegg til støy fra varelevering ved Kiwi og Rema.

Det verste med planene er at det trekker enda mer trafikk inn mot skole og barnehage, både lokaltrafikk og trafikk fra riksvegen. Det vil forverre trafikksikkerheten rundt skole og barnehage, og belaste berørte beboere i området med mer trafikk, noe som er fullstendig uakseptabelt.

Dagens vegsystem fører som kjent all biltrafikk på søndre Hanstad med støv, støy og utslipp inn mot skole og barnehage, gjennom bebyggelsen, i stedet for rundt, slik intensjonen og lovnaden har vært. Bensinpumper og butikker bidrar til å gjøre en usikker trafikksituasjon, slik Trygg Trafikk helt korrekt har påpekt, enda verre. Trygg Trafikk og FAU har bedt Elverum kommune se på tiltak som reduserer trafikken rundt skole og barnehage, dvs., realisere de regulerte avlastningsvegene. Det samme har Fylkesmannen i Innlandet påpekt.

Midlertidig inn og utfartsveg skulle gå forbi skole/barnehage «noen få år,» i påvente av permanent utkjøringsveg ved renseanlegget, en midlertidighet som har fått lov å eksistere i snart 40 år!

Elverum kommune har trenert etableringen av gjeldende reguleringsplan i flere tiår. Kommune ønsker seg flere innbyggere, dette er ikke måten å oppnå det på!

Nå får nok være nok for Hanstad og manglende realisering av eksisterende veg og infrastruktur.

Dette faktum har beboere, FAU, Trygg Trafikk og nå senest Fylkesmannen påpekt, det er på tide at Elverum kommune følger etter.

Elverum Venstre krever at gjeldende reguleringsplan realiseres, og planlagte avlastningsveger bygges, før flere trafikkgenererende prosjekter i området igangsettes!

Elverum Venstre sier også klart NEI til bensinpumper ved Hanstad skole og Solkroken barnehage, og er klare på at en bensinstasjonskjedes ønske om økte markedsandeler ikke skal gå på bekostning av nærområdet.

Martin Grønbekk Moen, Leder Elverum Venstre
Anne Kristin Temmen Erichsen, Nestleder Elverum Venstre og beboer Hanstad
Kaare Aaneby, Styremedlem Elverum Venstre og beboer Hanstad

Kommentarer til denne saken