At rovviltnemdene viser liten respekt for Stortingets pålegg om omforent ulveforvaltning er ingen hemmelighet! Nemdene har mer enn en gang fått kritikk og kraftig korreks av Klima- og miljødepartementet. Arnfinn Nergård er også klar over at nemdene dokumenterer svært lav kunnskap om store rovdyr, deriblant ulv.

Det er derfor med stor undring undertegnede registrerer at Nergård stiller spørsmål om hvor det ble av rovviltnemdenes myndighet og ansvar! På et møte som holdes av FNR 26 mars, skal Nergård holde foredrag ang dette. Jeg tillater meg for ordens skyld å minne Nergård på "ikke å glemme" å nevne det som er beskrevet over, da dette kan anses som relevant for agendaen for møtet! Viser forøvrig til mitt åpne brev til Arnfinn Nergård i Østlendingen 27. desember 2018, hvor jeg skrev bla:

"Rovviltnemndas tendensiøse framstilling av opplysninger samt dokumenterte mangel på kunnskap om store rovdyr over tid er vel intet annet enn en bekreftelse på at nemda har forspillt sin rolle og bør avvikles. Jeg mener det bør settes biologiske og faglige krav til fremtidig forvaltning av ulv i Norge!"