I begynnelsen av 2019 startet Telenor for alvor arbeidet med å avvikle kobbernettet for å få kundene over på noe nytt og bedre innen 31. desember 2022.

– Nå er det snart bare ett år igjen til alle våre kunder i Norge skal være over på tidsriktige og mer hardføre løsninger på mobil og fiber, forteller administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge i en pressemelding.

Kritisk

Kobbernettet er på oppløpssiden og har tjent det norske samfunnet i 100 år. Over så lang tid i tjeneste er nettet utdatert.

– Det merker vi for eksempel ved at 10 prosent av kobberkundene opplever feil på fasttelefon eller bredbånd hvert år. Nå som vi har flyttet veldig mange kunder allerede, merker vi også at vi trenger langt mindre feilretting, sier Furberg.

Mange feil på det sårbare kobbernettet er en av årsakene til at det er kritisk å flytte alle til bredbånd og tale via mobilnettet og fiber.

Kundestyrt avvikling

Kobbernettet har vært viktig og i mange tilfeller det eneste alternativet for Telenors kunder. Nettet ble opprinnelig bygget som et rent fasttelefonnett. Da bredbånd ble innført over kobbernettet på slutten av 90-tallet, fungerte løsningen godt i en tid da kravet til fart og kapasitet ikke var så stort. Men etter hvert som nye løsninger over fiber og mobil ble lansert, valgte mange bort kobberforbindelsen.

Furberg viser til tallenes tale for å understreke at avviklingen er kundestyrt:

– Toppåret for kobbernettet var i 1996 med 2,4 millioner abonnenter på fasttelefoni. Nå er det under 91.000 kunder på fasttelefon og 83.000 på bredbånd, forklarer Furberg.

Tett samarbeid med kommuner og myndigheter

Furberg forstår at overgangen fra den kjente og for mange kjære fasttelefonen kan være vanskelig.

– Derfor har vi brukt mye tid med kunder som ønsker hjelp til å få nye tjenester i hus, og vi har utviklet gode erstatningsprodukter for fasttelefon. Arbeidet med å bytte ut kobbernettet skjer dessuten i tett samarbeid med kommunene. Deres kunnskap om lokale forhold er avgjørende for at vi skal sikre en smidig overgang til nye teknologier, forteller Furberg.

For å sikre at alle kundene får et minst like godt tilbud som før, investerer Telenor 6 milliarder kroner i år, både i mobil- og fiberforbindelser der dette er nødvendig.

– Tilbakemeldingene fra de som er over på ny teknologi er nærmest entydig: Ingen ønsker seg tilbake til kobbernettet, sier Furberg.

Verdiskapende for bedriftskunder

Moderniseringen gjelder også for Telenors kunder i bedriftsmarkedet.

– De har mer avanserte tjenester, og følges derfor opp ekstra tett av oss i overgangen til ny løsning. Disse kundene etterspør i dag et nett som er lynraskt, har høy kapasitet og er oppe og står 24/7. Dette er krav vi på ingen måte kan innfri med det gamle kobbernettet. Nyutvikling er en forutsetning for videre verdiskapning og vekst for små og store virksomheter. Når vi nå tilbyr kundene i bedriftsmarkedet nye tjenester innen 31. desember 2022, blir dette et stort løft for industrien og offentlig sektor, sier Furberg.