Nesten alle vil til denne skolen når Kirkeby legges ned

Elevene ved nedleggingstruede Kirkeby oppvekstsenter har fått velge om de til høsten vil begynne på Sørskogbygda, Hernes eller Ydalir. Det er ingen tvil om hvilken skole som er mest populær: Nesten alle vil gå på Ydalir.