Selv om nedgangen er betydelig, er konstituert biblioteksjef Tora Jervell godt fornøyd.

– Av årets 52 uker hadde biblioteket stengt i ni og redusert åpningstid i 33. Vi har hatt strenge smittevernregler siden vi gjenåpnet i mai 2020. Store deler av året har vi jo også fått beskjed fra myndighetene om å holde oss hjemme, sier hun.

Oppdaget e-bøker

Utlånet har gått ned både for barn og voksne. Den største nedgangen var det innen skjønnlitteratur for voksne. Utlånet av e-bøker og e-lydbøker har imidlertid skutt i været, både for barn og voksne.

– Mange oppdaget e-bøkene i den perioden bibliotekene i Norge var stengt, det ble også bevilget ekstra penger til innkjøp av e-bøker og e-lydbøker, sier Tora Jervell.

Det ble lånt ut 618 e-bøker for barn i 2020, mot 200 i 2019. Utlånet av e-lydbøker økte fra 29 til 532 i samme periode. For voksne ble det i fjor lånt ut 3414 e-bøker (mot 1876 i 2019) og 1366 e-lydbøker (mot 182 i 2019).

Take away fungerte

Et annet lyspunkt var take away-ordningen som ble innført mens biblioteket holdt stengt. Denne blir vurdert som en suksess. Uka før påske var det cirka 400 utlån daglig.

Også Sommerles-kampanjen trekkes fram som vellykket, samt de totalt 11 arrangementene som ble gjennomført før koronakrisen stengte Norge.

Alt i alt lånte Elverum bibliotek ut 12.232 voksenbøker i fjor (mot 16.985 i 2019), og 14.215 barnebøker (mot 17.579 i 2019).