Mandag kom ble de offisielle tallene til høgskoleopptaket presentert. For Høgskolen i Innlandet (HINN) viser de ferske tallene at flere nettbaserte studier har lange ventelister, mens både lærerutdanningen og sykepleierutdanning sliter med søkertallene, spesielt sammenlignet med fjoråret.

Det nye nettbaserte årsstudiet mat, ernæring og helse i Elverum er av de store vinnerne hva kommer til søkertall. Prorektor Stine Grønvold kunne mandag fortelle Østlendingen at alle plassene er fylt opp og 485 søkere står på venteliste. Da søkertallene ble presentert i vår viste tallene at studiet var det desidert mest populære ved HINN. I det hele tatt viser opptakstallene at det er de nettbaserte studiene som er mest populære. Studiene blir fylt opp og ventelistene er lange. Fleksibiliteten og muligheten for å kombinere studier og jobb er tydeligvis i vinden.

I andre enden sliter både lærerutdanningen og sykepleierutdanningen med søkertallene. I fjor var lærerutdanningen i hardt vær da et firerkrav i matematikk gjorde at mange mistet muligheten til å komme inn på studiet de ønsket. Nå er kravet fjernet, men det er nærliggende å tro at de svake søkertallene henger sammen med utfordringene knyttet til fjoråret. Der de ikke klarer å fylle opp plassene på lærerutdanningen, er det fortsatt ventelister på sykepleierutdanningen, men der den i fjor var på 1.200 studenter, er ventelisten nå bare på 109. En stor nedgang for det som har vært av HINNs mest populære studier, men samtidig et nasjonalt problem. Etter to år med pandemi og mye negativ oppmerksomhet knyttet til helsearbeidet, er det nærmest naturlig at interessen for et yrke innen helsevesenet er langt lavere nå enn før pandemien. Det er synd, men sant for helsefagarbeidere vil det alltid være et stort behov for. Men det er all grunn til å tro at trenden snart vil snu.