Det sier regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen.

– Vi må fremskynde dagens utbyggingsplaner, sier han.

Han mener verdien av at Innlandet bygger en digital fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til innovasjon, næringsutvikling og effektiv tjenesteproduksjon i hele regionen er stor.

– Den digitale infrastrukturen i Innlandet har tatt store steg, men er langt fra ferdig utbygd. Det er i dag for store forskjeller mellom kommunene i regionen, sier Kristiansen.

NHO legger fram tall som viser at dekningsgraden blant kommunene i Innlandet varierer stort.

– Tallene viser prosentandelen husholdninger som har et tilbud om bredbånd med minimum 100Mbit/s kapasitet. Lesja kommune har eksempelvis 39 prosent dekning, mens Stor-Elvdal har 48 prosent dekning. Elverum på sin side har 96 prosent dekning, mens Hamar er hakket bedre med 97 prosent dekning, sier Kristiansen.

– Dette viser at det er altfor store variasjoner mellom kommuner og regioner i Innlandet. Koronasituasjonen har vist hvor viktig digitaliseringen er for folk og bedrifter, så her trengs det aktive tiltak, mener han.

Han påpeker samtidig at det er enkeltkommuner som har forbedret seg kraftig på veldig kort tid.

– Her har eksempelvis Åsnes kommune gjort et kvantesprang. Her har de gått fra en dekningsgrad på 4 prosent i 2018 til 85 prosent i 2021. Dette er meget god utvikling, sier Kristiansen.

Han mener at man med dagens ambisjonsnivå når gigabitsamfunnet først i 2035.

– Det går altfor treigt. Særlig når vi vet at en større satsing raskt vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster. Regjeringen bør ha som ambisjon om at Norge blir et gigabitsamfunn allerede i 2025.

NHO ber derfor om at staten øker tilskuddsordningen for bredbånd til én milliard kroner i året.

– En fremtidsrettet og robust digital infrastruktur er en viktig forutsetning for at Innlandet skal klare å løse mange av de utfordringer regionen vår står overfor. Vi må oppgradere infrastrukturen for å kunne skape verdier, velferd og nye jobber. Samfunnet vårt er helt avhengig av god internettforbindelse, enten om det er for innbyggere som trenger tilgang til digitale tjenester, eller bedrifter og offentlige myndigheter som skal digitalisere og innovere. I dag er tilgang til høyhastighetsbredbånd i og rundt de store byene stort sett god, men i altfor mange kommuner og da særlig i distriktene står det dårligere til. Vi trenger å bli et gigabit-samfunn, sier Kristiansen.