NHO Innlandet: – Konsekvensen for alle de små og store lokalsamfunnene i Innlandet vil være svært alvorlige

ILLE: Jon Kristiansen, regiondirektør i i NHO Innlandet, sier situasjonen vil bli svært alvorlig for lokalsamfunnene i Innlandet.

ILLE: Jon Kristiansen, regiondirektør i i NHO Innlandet, sier situasjonen vil bli svært alvorlig for lokalsamfunnene i Innlandet. Foto:

Bedriftene har mistet store deler av inntekten sin, samtidig har de fremdeles store, faste utgifter de må dekke sier regiondirektør Jon Kristiansen.

DEL

Koronakrisen rammer hele samfunnet, og nesten alle bedrifter og foretak i næringslivet opplever en negativ virkning av dette.

– 4 av 5 bedrifter i Innlandet har nå svikt i omsetningen. Det er alarmerende når 4 av 10 av de minste bedriftene melder om store problemer med å betale løpende kostnader. De neste dagene og ukene vil flere av disse små- og mellomstore bedriftene måtte stenge døren for godt fortsetter Kristiansen.

NHO er opptatt av å få fram budskapet med at, går bedriftene konkurs, får det store konsekvenser for oss alle.

I Elverum har blant annet hotellene stengt, sentrumsbutikkene må holde stengt, og kjøpesentrene opererer med innskrenket åpningstid.

– Konsekvensen for alle de små og store lokalsamfunnene i Innlandet vil være svært alvorlige. Bedriftene står for viktige bidrag til kommunekassa, som skal finansiere skole, barnehage og eldreomsorg. Går bedriftene konkurs, får det store konsekvenser for oss alle. Derfor må vi gjøre alt vi kan for å sikre bedriftene og arbeidsplassene våre i Innlandet, sier regiondirektøren.

NHO er i tett dialog med regjeringen, og de andre næringslivs- og arbeidslivsorganisasjonene, om hvordan en slik kompensasjonsordning må se ut, for å ta sunne bedrifter gjennom krisen.

– Vi opplever at regjeringen har stor forståelse for den enormt krevende situasjonen bedriftene befinner seg i. Men vi trenger ytterligere avklaringer raskt, og forventer at en kompensasjonsordning blir presentert på fredag.

Kristiansen sier også at NHO ønsker seg en norsk modell, tilpasset forholdene i norske bedrifter. Men at man kan se til andre land og hvilke tiltak som er gjort der. Men at det ikke er naturlig med en ren kopi av andre lands løsninger.

Artikkeltags