NHO Innlandet: – Regjeringen må trykke hardere på gassen

Krisepakke tre har en ramme på 27 milliarder kroner. – Selve innretningen er bra, men vi trenger at regjeringen trykker hardere på gassen. Det handler om at sunne bedrifter må holde seg flytende, og at alle skal ha en jobb å gå til når krisa er over.

DEL

Det sier regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen.

– Vi forventer et bredt forlik i Stortinget som sikrer de mange tusen arbeidsplassene i Innlandet, sier han.

Regjeringen har nylig skissert Norges videre veg ut av koronakrisen.

– Det verste er sannsynligvis foran oss. Vi kan stå overfor flere år med massiv ledighet. Vi har 21.000 (11,3 %) arbeidsledige i Innlandet. Bransjene reiseliv og automotive industrien har store utfordringer her og nå, mens bygg og anlegg vil melde om store utfordringer fra høsten. 1 av 5 medlemsbedrifter i NHO mener at det er en reell fare for å gå konkurs, sier Kristiansen.

Han mener det er mye positivt som kommer fra regjeringen og lister opp følgende punkter:

  • Innfører en ordning for lønnstilskudd som NHO har kjempet for.
  • Forlenger kompensasjonsordningen til utgangen av august.
  • Kutter i skatt på arbeidende kapital. Kuttet er ikke stort, her må Frp følge opp.
  • Satser på grønn omstilling.

Han lister også opp noen punkter han mener mangler fra Solberg & Co.

  • Gjør endringer i hvor mye bedriftene får dekket fra kompensasjonsordningen. Dette er nødhjelp, og nøden i mange bedrifter er fortsatt stor.
  • Mer til BIO. Var en god innretning sist – men altfor lite. Her etterspør både bedriftene LO og NHO.
  • Mange bedrifter vil reagere på at arbeidsgiverperioden ved permittering forlenges til 10 dager, uten at selve permitteringsadgangen forlenges. Permitteringsperioden bør forlenges til 52 uker.

– Når regjeringen i dag reduserer skatt på arbeidende kapital, viser de at de forstår behovet for å beholde kapital i de private bedriftene. De pengene kan brukes til å bevare arbeidsplasser. Men det burde har vært en større reduksjon – det forventer vi at regjeringen og Frp løfter i forhandlingene i Stortinget. Skatten bør fjernes helt – i hvert fall for 2020 og 2021. En særnorsk skatt bør ikke skape særnorske problemer nå – det er nok av problemer fra før, sier Kristiansen.

Gjermundshauggruppen understøtter budskapet fra NHO:

– Å redusere skatt på arbeidende kapital er noe vi har ventet lenge på. Sånn vi ser det er det spesielt viktig i tiden vi nå er inne i slik at bedriftene kan bruke midler til å investere i bedriften og trygge arbeidsplassene. Ønsket er å få den helt bort, men en reduksjon er bra. Det er viktig også å huske på at dette er en skatt kun de norske eierne har, og at mange bedrifter konkurrerer internasjonalt. Denne skatten gjør konkurransen enda vanskeligere, sier Ole Gjermundshaug, administrerende direktør i Gjermundshauggruppen.

Kompensasjonsordningen forlenges ut august.

– For mange bedrifter er det å være eller å ikke være, dermed er nedtrappingen ned til 50 prosent lite gunstig. Vi må sørge for å stimulere til at det fortsatt investeres i bedriftene.

Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb. Forslaget innebærer at bedrifter skal få et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering. Dette skal gjøres for at ansatte skal komme raskere tilbake i jobb.

– Lønnstilskudd er en investering i kompetanse og en investering i framtiden. I stedet for at den enkelte går hjemme og skyves ut av arbeidslivet kan dette benyttes til kompetansehevende tiltak som også er en langtidsinvestering for oss som bedrift, sier Anita Hager i Intek.

Kompetanse framheves som vår viktigste kapital.

– Det handler om å være konkurransedyktige i andre enden, og at vi får gjennomført utdanningsløpene til ungdommen. Lærlingetilskuddet er et pluss i boka i krisepakken. Rammen er til sammen 170 millioner kroner. I tillegg går 175 millioner kroner til fylkeskommunen. Her mener vi midlene må benyttes til å sikre flere læreplasser. Det er satt av 4 milliarder til vedlikehold av bygg. Herav 1,5 millioner til kommunene. Dette er et offensivt motkonjunkturtiltak og viktig for å holde hjula i gang. Likevel truer fortsatt mørke skyer i horisonten for bygg og anlegg, og ordrereserven synker for hver dag. Det haster å få ordre ut som bedriftene kan konkurrere om gjennom stimulering av offentlig og privat etterspørsel, og som treffer entreprenørbedrifter i hele Innlandet. Nå burde vi benyttet en historisk mulighet til å bygge landet og sikre arbeidsplasser i den største distriktsnæringen, sier Kristiansen.

Artikkeltags