Regjeringen ønsker seg mer konkurranse, større mangfold og lavere matvarepriser. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han er alvorlig bekymret over utviklingen, særlig når det gjelder å sikre sunn konkurranse mellom dagligvarekjedene. Ap-statsråden frykter også at dagligvarekjedenes utstrakte bruk av egne merkevarer kan fortrenge andre leverandører og slik begrense mangfoldet av varer som tilbys oss kunder. Og det er mange skjær i sjøen; siden 1990-tallet har andelen av kjedenes egne varer gått fra fire til over 20 prosent og det avdekkes store innkjøpsforskjeller i bransjen. Leverandørene tar altså ulikt betalt for samme vare, avhengig av hvem som er kjøper dem.

Det er sjølsagt ikke forbudt for en dagligvarekjede å forhandle seg fram til gode avtaler med en leverandør. Men konkurranseloven setter en grense ved en type prisdiskriminering som kan hindre konkurrenters mulighet til vekst og etablering. Konkurransetilsynet har flere ganger fokusert på innkjøpsprisene til aktører med dominerende markedsposisjon. I 2019 ble det for eksempel avdekket at enkelte leverandører ga 15 prosent lavere priser til Norgesgruppen, landets største dagligvaregruppering, enn til andre. Konkurransetilsynet har så langt ment at dagens regelverk er bra nok.

En viktig del vil være om Konkurransetilsynets måte å håndheve konkurranseloven på treffer godt nok

Men næringsministeren er ikke like overbevist om at regelverket fungerer godt nok. Vestre sier han er villig til å vurdere alle tiltak og virkemidler og varsler et utredningsforslag i løpet av noen måneder. En viktig del vil være om Konkurransetilsynets måte å håndheve konkurranseloven på treffer godt nok. Det er komplisert å bevise at en prisdiskriminering har som formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, slik loven krever. De andre dagligvarekjedene er klare på at leverandørenes praksis i tilfellet Norgesgruppen hindrer utviklingen av sterkere konkurranse i leverandørleddet og bidrar til å styrke Norgesgruppens dominans ytterligere. Uenighetene viser at næringsministerens bekymring er berettiget og vi ønsker en utredning velkommen. Til syvende og sist er det forbrukerne det hele går ut over.