Gå til sidens hovedinnhold

NØK drysser mer penger til lokalsamfunnene i Nord-Østerdal

Styret i Nord-Østerdal Kraftlag besluttet i vår at konsernet skal gi mer støtte til lokalsamfunnene i Nord-Østerdal. Pengene fordeles gjennom sponsing og tildeling til gode formål som skaper aktivitet og næringsutvikling i kommunene.

– NØK har alltid deltatt som sponsor for barn og unge, breddeaktiviteter og større arrangement i regionen. Det fortsetter vi med, sier styreleder Bjørn Frydenborg i NØK:

Tre programmer

Det nye er at konsernet gjennom tre programmer ønsker å være med på å stimulere til tilbud og aktivitet som skaper bolyst i kommunene, samt bidra til et mangfoldig næringsliv. De tre programmene som er opprettet er; Støtte til gode formål, gründerstipend og støtte til ambisiøse talenter.

Til programmene har styret i NØK opprettet egne komiteer som skal fordele støtten etter søknad.

– Vi har plukket folk med tilhørighet i alle kommunene og kompetanse til å foreta fornuftige prioriteringer til det beste for hele regionen, sier Frydenborg.

Gode formål

Formålet er å støtte gode prosjekter eller aktiviteter i Nord-Østerdal som stimulerer til aktivitet blant en større gruppe av befolkningen. Tiltak som skaper nye tilbud lokalt, eller regionalt skal prioriteres.

Totalrammen for programmet er en million kroner med søknadsfrist 15. oktober.

Ambisiøse talenter

Her ønsker NØK å støtte ambisiøse talenter som har potensial til å nå langt, samt være gode forbilder og ambassadører for regionen. Målgruppen er ungdom, primært etter videregående som vil litt mer, og som er villige til å legge ned tid og krefter for å nå sine mål innen idrett, kultur, teoretiske- eller praktiske fag.

Totalrammen for programmet er kr 200.000 kroner og det deles ut kr 15.000 kroner til de som blir valgt ut. Søknadsfristen er 19. november.

Gründere

Programmet skal støtte gründere og produkt-/forretningsideer som kan skape arbeidsplasser og næringsutvikling i regionen. Stimulere til bedriftsetableringer og innovasjon, samt samarbeid mellom bedrifter.

Tildelingene retter seg mot unge personer med tilhørighet i regionen og en bedrifts- eller produktidé de ønsker å foredle. Det deles ut inntil fire stipend på kr 50.000 kroner med søknadsfrist 29. oktober.

Søknadsskjema, kriterier og frister finnes på NØK´s hjemmeside.

Kommentarer til denne saken