Nok en pasient ved sykehjemmet har dødd som følge av koronaviruset

En eldre kvinne døde natt til 17. mai som følge av covid-19.