Dette er ikke en tittel for å hovere. Men Østlendingen har vært klare, i journalistikk og på lederplass, at sjukehussaken ikke er avgjort. Og nok en gang bevises det.

For Helse- og omsorgsdepartementet har igjen utsatt å ta stilling til den framtidige sjukehusstrukturen i Innlandet. Det forteller avisa GD, i en faktabasert og analytisk sak, tirsdag kveld.

Regjeringa vil ha et bedre grunnlag for å ta en avgjørelse. Det kan i hvert fall ikke tolkes annerledes når de i neste uke har innkalt Helse Sør-Øst til et møte, der ett av punktene heter: «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – tilleggsoppdrag».

Og sjøl om departementet ikke har svart GD med en presisering på hva tilleggsoppdraget innebærer, så er det i hvert fall ikke tvil om at det betyr utsettelse.

Tilleggsoppdrag kan være alt fra å svare på uklarheter i forarbeidene eller vedtaket til Helse Sør-Øst, til at Regjeringa ønsker en reell utredning av Null pluss-alternativet.

Det betyr i så fall en ytterligere svekkelse av det allerede svake seks mot fire stemmers styrevedtaket for et nytt mjøssjukehus i Moelv.

Et vedtak som ikke var sterkere enn at styrelederen mer solgte det som en anbefaling til regjering og storting enn et vedtak som må gjennomføres.

Les også

Hvem jubler for nytt sjukehus?

Det kan også tenkes at tilleggsoppdraget er å utrede null pluss-modellen, med bevaring av dagens sjukehusstruktur og et nytt sjukehus i Hamar, som erstatning for det gamle, bedre.

Slik det knappe mindretallet i styret ønsket.

Les også

Sjukehuskaoset vil fortsette

Departementet utsetter nå uansett videre arbeid med det vedtatte Mjøssjukehuset.

For sjukehuset i Elverum er det gode nyheter. For det er da slik at det opplagte kan bli mer opplagt for enda flere: Ett akuttsjukehus i Moelv og ett på Lillehammer, med tre mils avstand, er ikke framtidsretta.

Les også

Økonomi og sjukdom i Sjukehuset Innlandet