Nå har kontrollkomiteen igjen henvendt seg til ministeren for å få alle kortene på bordet.

I den 17. november ba kontroll- og konstitusjonskomiteen Widvey om å få framlagt oversikt over all korrespondanse, møter og kontaktpunkter som har funnet sted mellom Dora AS og de departementene som har vært berørt i prosessen.

Kontakt før 16. juni

25. november fikk komiteen svaret. Kun en e-post dokumenterte kontakt mellom partene. Kontakten er fra 16. juni i år, men i e-posten vises det til tidligere kommunikasjon rundt mulighetene for å etablere inntil 65.000 hyllemeter arkivmagasiner i Dora 1 i Trondheim.

– Etter en gjennomgang av tilsendt materiale noterer komiteens seg e-post fra advokat Harald Ellefsen på vegne av Dora til avdelingsdirektør Stein Sægrov i Kulturdepartementet av 16.06.15. I e-posten av 16.06.15 henvises det til «Jeg viser til kommunikasjon om muligheten for etablering av inntil 65.000 hyllemeter arkivmagasiner i Dora 1». I det tilsendte materialet kan man ikke se hva denne «kommunikasjonen» med departementet skal ha bestått av, skriver kontroll- og konstitusjonskomiteen til Widvey, en anmodning Per Olaf Lundteigen (Sp) fikk med seg mange nok medlemmer i komiteen til å få sendt onsdag.

Ifølge tidligere hemmeligstemplede dokumenter i saken, som Østlendingen fikk tilgang til i oktober, står det at av 65.000 hyllemeter er 50.000 sentraldepotets mens 15.000 er ment til Norsk Helsearkiv.

Komiteen gjentar overfor Widvey, at den nå, som den 17. november, ber om å få opplyst om departementet har hatt noen møter/kontakt med representanter fra Dora og en beskrivelse av hva denne kommunikasjonen har bestått av, herunder framleggelse av referater fra slik kontakt.

Østlendingen har tidligere skrevet om Geir Harald Halmøy, daglig leder i Dora, sin kronikk i Adresseavisen før jul i 2014, der han skrev at regjeringen måtte vurdere plassering av Norsk Helsearkiv og sentraldepotet en gang til.

12 år for Høyre

– Hvilken kontakt departementet har med Dora-miljøet er av stor interesse. I Høyre har det vært veldig sterke krefter for å få Norsk Helsearkiv og Arkivverkets Sentraldepot til Trondheim. Advokat Harald Ellefsen, som Dora benytter, er ikke en nøytral advokat. Han har sittet som stortingsrepresentant for Høyre i 12 år og er en dyktig strateg, kommenterer Trygve Slagsvold Vedum, leder i Sp.

Han antar at Ellefsen vil bruke sitt nettverk for å få gjort om vedtakene rundt arkivene, og få flyttet dem til Trondheim.

Slagsvold Vedum understreker at det er av politisk interesse å få klarlagt Harald Ellefsens kommunikasjon med departementet. Senterpartilederen påpeker at alt som har skjedd rundt arkivene siden i sommer synliggjør hvilke politiske krefter som styrer samfunnet, og hvordan lange og grundige prosesser kuttes til fordel for kjappe prosesser som kutter i svingene i siste øyeblikk.

– Høyre så muligheten for omkamp når de rødgrønne ikke lenger satt ved makten, sier Slagsvold Vedum. Prosessen rundt arkivene som nå har gått i departementet med Ellefsen og Dora ligger nok mer på det muntlige planet, ifølge Sp-lederen.

– Kan muntlige avtaler gjort på «bakrommet» kjapt omstøte lange prosesser og vedtak som er gjort i en sak?

– Det er blant annet derfor denne saken er interessant for kontroll- og konstitusjonskomiteen. For å få gjort vedtak i en sak, må man legge gode argumenter til grunn. Vi har ikke gitt opp kampen for å få arkivene til Tynset. Nå blir det interessant å se hva departementet svarer denne gangen, sier Slagsvold Vedum.

Kulturdepartementet har lagt fram korrespondanse mellom departementene og Statsbygg for kontrollkomiteen. Den understreker at den omdiskuterte arkivtomta på Tynset er mer enn tilfredsstillende for arkivbygg.