Ber Tynset kommune reversere planene om omlegging ved Enan

HARMONERER IKKE: Jan Haugan i Kvikne Utvikling mener avviklingen av Enan ikke harmonerer med utbyggingsavtalen for Kraftverkene i Orkla.

HARMONERER IKKE: Jan Haugan i Kvikne Utvikling mener avviklingen av Enan ikke harmonerer med utbyggingsavtalen for Kraftverkene i Orkla. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Kvikne Utvikling påpeker at Tynset kommune årlig har 20 millioner i kraftinntekter takket være Kvikne, og ber om at kommunen reverserer omleggingen av Enan.

DEL

Da Orklavassdraget ble utbygd i 1980-årene, skjedde det i naturområder som i all hovedsak ligger i tidligere Kvikne kommune.

– Kvikne utvikling mener at det var en forutsetning at noe av konsesjonskrafta skulle brukes til å skape varige offentlige arbeidsplasser i Kviknebygda, og at dette inngikk som en del av utbyggingsavtalen mellom Kviknebygda/ Tynset kommune og kraftverkene i Orkla (KVO), sier Jan Haugan i Kvikne Utvikling.

LES OGSÅ: Fortvilelse og frustrasjon

20 millioner i året

Han påpeker at dette har vært et generelt prinsipp i forbindelse med kraftutbygginger i Norge.

– Konsesjonsinntektene fra den del av Orklautbyggingen (KVO) som ligger i Kvikne utgjør størstedelen av kraftinntektene i Tynset kommune, påpeker Haugan.

For perioden 2009 til 2014 har han summert konsesjonskraft, eiendomsskatt kraftverk, naturressursskatt og konsesjonsavgift innenfor Kvikne til totalt 120 millioner kroner.
 

LES OGSÅ: – Hele bygda er i opprør!


– Det betyr 20 millioner i inntekter per år, sier Haugan.

Kvikne utvikling mener tallene viser at Kviknebygda har blitt svært urimelig behandlet som lokalsamfunn og krever nå at kommunen reverserer planene om arbeidsplassreduksjoner og omlegging ved Enan.

– Vi krever også at kommunen legger fram konkrete planer om hvordan de vil skape ytterligere arbeidsplasser i tillegg til de som allerede er ved Enan og følge opp intensjonene i bruken av kraftinntektene, sier Haugan.

LES OGSÅ: – Vi har døra åpen

Kvikne utvikling kan ikke se at de økonomiske ressursene fra konsesjonskrafta er blitt brukt spesielt til å skape arbeidsplasser i Kvikne, og registrerer at de offentlige arbeidsplassene er knyttet til skolen, barnehagen og Enan.

Ingen ekstra satsing

– Vi anser ikke at det ligger noen ekstra satsing på Kvikne gjennom disse arbeidsplassene, som kan ses i lys av konsesjonsinntektene. Nå foreligger det i stedet et vedtak om en avvikling av 11 årsverk ved Enan omsorgssenter, sier han.

Så lenge uklarhetene rundt hva konsesjonsinntektene skal benyttes til består, krever Kvikne utvikling at dette vedtaket reverseres og arbeidsplassene og omsorgstilbudet ved Enan opprettholdes.

– Vi ber rådmannen om å legge fram konsesjonsavtalen, sier han.
Haugan har i en interpellasjon til tirsdagens kommunestyremøte bedt om at omorganiseringsprosessen tas opp som egen sak i kommunestyret i aprilmøtet.

Artikkeltags