Med åtte mot sju stemmer stiller Tolga kommunestyre seg nå positive til utbyggingsalternativ 3A for Tolga kraftverk. Det er den aller største kraftutbyggingen, som også utbyggerne ønsker, men som får store konsekvenser for Eidsfossen. Tidligere har kommunestyret i Tolga gått inn for utbyggingsalternativ 3B, som også NVE gikk inn for. Det er en litt mindre utbygging som skjermer Eidsfossen for inngrep.

Det var Aps Morten Nyhus som fremmet forslaget om at kommunen også skulle stille seg positiv til det aller største alternativet; 3A. Alle de tre representantene fra Ap støttet alternativ 3A da saken var oppe i kommunestyret torsdag, som de også gjorde da saken ble behandlet forrige gang. I tillegg fikk alternativ 3A denne gangen støtte av halvparten av Sps representanter; Anne Buttingsrud, Inger Johanne Erlien Simensen og Audun Holte, samt halvparten av SVs representanter; Terje Sundt og Mari Riise.

LES OGSÅ: Tolga skal si sitt til NVEs innstilling 

- Ikke fornøyd

Varaordfører Odd Arne Skjæret var blant mindretallet.

– Jeg er ikke fornøyd med vedtaket, og er imot at vi skal åpne for å regulere Eidsfossen, sier Skjæret, som likevel tror det skal mye til for at Olje- og energidepartementet (OED) endrer NVE sin innstilling.

Gruppeleder for Sp, Leif Vingelen (Sp), var også blant de sju som stemte imot det største utbyggingsalternativet.

– Dette er knyttet til konsekvenser med påvirkningen på elva fra Aursunden til Fredrikstad, negativ påvirkning for fiskenæring og turisme samt den estetiske opplevelsen, sier Vingelen.

LES OGSÅ: Kraftverk kan bli utsatt 

– Tror du at det var frykten for at det ikke skulle bli en utbygging som nå slo inn?

– Ja det kan du kanskje si, men Ap har alltid ønsket en full utbygging. Også jeg ønsker en kraftutbygging, men jeg mener at 3B balanserer best i forhold til inntekter og inngrep, sier han.

– Handler det om å ofre Eidsfossen for pengene?

– Det er vel mer snakk om å bidra til en samfunnsutvikling med store inntekter lokalt i Tolga som gir muligheter i hele regionen. Ikke minst skaper det mye ren kraft for landet Norge, sier Vingelen.

Ikke valgkamp

Det kom også fram argumenter om at en utbygging var viktig i forhold til etablering av serverparker, og at en kraftutbygging var viktig for hele regionen. Stabil strøm og sikkerhet har også vært nevnt.

– Nå blir det spennende hva både OED og Eidsiva gjør videre, sier Vingelen.

– Tror du at valgkampen har påvirket utfallet?

– Jeg tror ikke det. For Sp sin del har vi alltid stilt våre medlemmer fritt i denne saken, sier Vingelen.

Det var 2. juli at OED oversendte NVE sin innstilling til Tolga kommune med svarfrist 28. august. NVE gikk for alternativ 3B, men ønsket å flytte utløpet nærmere fossen med hensyn til lokalmiljøet for beboerne på Eid.

LE OGSÅ: Anbefaler kraftutbygging